1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009. Under renovering, status just nu: För få radiatorer i drift! Golvkomfortvärme ej igångsatt! Handukstorkar fortfarande kopplade till VVC!Altså onödigt hög framledningstemperatur!