E-logger | Manualer | Forum

Manual Logger 3030

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om Logger 3030

3030wall.jpg

Logger 3030 är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en uppsjö av givare, många utgångar, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post, gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Några exempel på användningsområden:

Logger 3030 finns i två varianter. Logger 3030 och den mer avancerade Logger 3030 PRO, läs mer om finesserna under rubriken hårdvara nedan.

Logger 3030 hanterar upp till 70 mätpunkter. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.

Logger 3030 har interna ingångar för analoga givare, pt1000-givare för höga temperaturer samt pulser (elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare).

Tre seriella digitala sensoringångar ger möjlighet att ansluta Dallas temperaturgivare, samt olika moduler, bland annat en temp/fukt/ljusmodul och en miljömodul som mäter temp/fukt/ljus/CO2/partikelhalt. Det går även att ansluta upp till två externa text-displayer till sensoringångarna för att visa mätvärden och larm på avstånd från loggern. Dessutom kan IO-kretsar anslutas för digitala in- och utgångar. De givare/enheter som ansluts till en sensoringång kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.

Via radio kan trådlösa givare från väderstation tas emot. Det går även att skicka väder- och temperaturdata till loggern via http-get-anrop. Detta gränssnitt gör det möjligt ansluta en färdig ethernet-väderstation, och även att konstruera egna givare av Raspberry pi, Ardunio och liknande.

På pro-versionen kan elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare anslutas via seriell Modbus och M-bus (M-bus kräver extern adapter) varvid avläsningsnoggrannheten ökar och det ges tillgång till många fler parametrar att läsa ut i jämförelse med avläsning med pulsutgång.

För kommunikation ansluts Logger 3030 med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router.

Loggning sker mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft, via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ), eller helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej). För den som vill experimentera med loggning mot egen server eller kanske styrning med Rasberry pi, Arduino och liknande, finns möjlighet till kontinuerlig postning av givarvärden mot valfri HTTP-server.

Logger 3030 har flera olika typer av utgångar. Det finns 8 reläutgångar som kan driva 12V-reläer. Trådlösa nexa-brytare kan användas som utgångar via den inbyggda radiomodulen. På PRO-versionen av Logger 3030 finns pwm- och analoga utgångar, 2 av varje.

Utgångar kan styras på många olika sätt. Dels finns en inbyggd styrfunktion som kan styra utgångar beroende på klockslag och enkla större/mindre-än-jämförelser på givarvärden. Dels finns inbyggd solfångarstyrning, både av typ på/av och med varvtalsstyrning, som klarar upp till 4 samtidiga solfångare. Utgångar kan dessutom styras via webbtjänsten E-logger på distans. Och det går slutligen även att styra utgångar via HTTP-anrop för den som vill experimentera med Rasberry pi, Arduino och liknande. Dessutom kan utgångar loggas.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.

Logger 3030 hårdvara

Logger 3030 PRO

Utöver funktionaliteten i Logger 3030 har Logger 3030 PRO även:

Skillnader mellan Logger 2020 och Logger 3030

Funktion Logger 2020 Logger 3030
Display Monokrom
2 rader á 8 tecken
Färg
320x240 pixlar
tryckkänslig
Stöd för extra displayer via onewire Nej
 • Monokrom 4 rader á 20 tecken
 • Monokrom 2 rader á 16 tecken
Onewire-portar 2 3
Utrustning som stöds via onewire
 • Temperaturkrets DS18B20, DS18S20
 • HTMIQ högtemperaturmodul
 • P3IQ pulsmodul
 • A/DMIQ analog och digital I/O-modul (Säljs ej längre, anv. IO-kretsar för fler digitala ingångar)
 • HTIQ temp/fuktmodul (Säljs ej längre, THLIQ ersätter))
 • IO-krets DS2406, DS2408, DS2413 end. som ingångar, ej ut
 • THLIQ temp-, fukt- och ljusmodul med HTU21D
 • Temperaturkrets DS18B20, DS18S20
 • HTMIQ högtemperaturmodul
 • P3IQ pulsmodul
 • A/DMIQ analog och digital I/O-modul (Säljs ej längre, anv. IO-kretsar eller på PRO Modbus-IO-moduler istället)
 • HTIQ temp/fuktmodul (Säljs ej längre, THLIQ ersätter)
 • IO-krets DS2406, DS2408, DS2413 som in- och utgångar
 • Extern display
 • THLIQ temp-, fukt- och ljusmodul med HTU21D och BME280
 • Miljömodul - temp, fukt, ljus, damm, CO2, voc, ljud, rörelse
Pulsingångar 2 6 (kan äv. anv. som digital in)
Analoga ingångar 0 3
Isolerade analoga ingångar 0 4 (PRO)
PT-1000-ingångar 0 4
Reläutgångar 0 8
Isolerade pwm-utgångar 0 2 (PRO)
Isolerade analoga utgångar 0 2 (PRO)
Isolerad RS232/RS485-port
med stöd för Modbus/M-bus
(M-bus via tillbehör)
0 1 (PRO)
433 MHz radio för trådlösa givare och brytare Nej Ja
Ta emot väder- och temperaturdata över nätverket via HTTP från egen utrustning Nej Ja
Styra utgångar via HTTP från egen utrustning Nej Ja
Loggning av utgångar Nej Ja
Barometer Nej Ja
Klocka med batteribackup Nej Ja
Loggning till
 • LoggerSoft
 • E-logger
 • LoggerSoft
 • E-logger
 • SD-kort
Posta data egen webbserver Nej Ja
Larmfunktion Ja Ja
Generell styrfunktion (efter givarvärden, klocka) Nej Ja
Solfångarstyrning Endast i version Sunlogger 2020, 1 oberoende styrning, endast på/av Ingår som standard, 4 oberoende styrningar, även varvtalsstyrning

Logger 3030 stöder alla givare och expansioner som Logger 2020 gör och jobbar mot samma pc-program och webbtjänst, så det går i princip att byta Logger 2020 mot Logger 3030 rakt av och fortsätta logga som inget har hänt. Logger 3030 erbjuder dock stöd för betydligt fler typer av givare och har betydligt fler anslutningar än Logger 2020.

Det går inte att styra externa reläer på IO-modulen A/DMIQ med Logger 3030.

Huvudmeny

Peka på skärmen 3 sekunder för att komma till huvudmenyn. Via huvudmenyn görs olika inställningar. Det går även att få fram viss information.

Via huvudmenyn nås undermenyner för

Inställningsmeny

I inställningsmenyn går det att

Skärmsparare (skärmsläckare)

Skärmspararen används för att spara energi och förlänga skärmens livslängd.

Skärmspararen har tre lägen

Driftlägen

SD-kort LoggerSoft+
SD-kort
E-logger+
LoggerSoft+
SD-kort
Loggning till SD-kort Ja Ja Ja
Loggning mot LoggerSoft Nej Ja Ja
Loggning mot E-logger Nej Nej Ja
Loggning mot egen webbserver (M2M) Nej Ja Ja
Nätverksanslutning/router
behövs vid loggning
Nej Ja Ja

Förvalt driftläge vid leverans/nollställning av minnet är SD-kort.

Läs mer om LoggerSoft och E-logger, Loggning till Micro-SD-kort, Driftläge SD-kort och Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M).

Driftläge SD-kort

Driftläge SD-kort är tänkt för den som vill logga helt fristående utan internetuppkoppling. I det här läget lagras mätdata bara till SD-kort. Mätdata kan läsas ut på valfri pc med kortläsare. Se avsnittet Loggning till Micro-SD-kort.

Eftersom många inställningar bara kan göras via E-logger i driftläge E-logger (exempelvis namngivning av givare, offsetjustering, konfigurering av Modbus och M-bus-enheter), så är det normala arbetssättet att ställa in driftläge E-logger och göra inställningar, och sedan när inställningarna är klara gå över till driftläge SD-kort.

I driftläge SD-kort så kopplar Logger 3030 inte upp sig mot internet, det medför följande skillnader gentemot övriga driftlägen:

Om

Menyn Om visar

Visningslägen inbyggd display

Den inbyggda displayen i Logger 3030 kan visa mätdata på fem olika sätt. Skillnaderna består bland annat i antal givare som visas samtidigt på skärmen, teckenstorlek (möjligt avläsningsavstånd) och om trendgrafer visas, samt hur stora de är. Visningsläge ändras via huvudmenyn

Visningsläge 1, 2, 4 och 8 visar bara ingångar markerade som "visa loggerdisplay" i givarinställningarna i E-logger. Om ingen givare alls är markerad som "visa loggerdisplay" så visas dock alla givare. I visningsläge 16 visas alltid alla givare, även de som inte är markerade som "visa loggerdisplay" i e-logger

Visningsläge 1, 2, 4 och 8 visar givarnamn i versaler, i detta läge stöds ett begränsat antal bokstäver från alfabetet, endast A-Z samt Å, Ä och Ö stöds. I visningsläge 16 stöds både små och stora bokstäver och fler landsspecifika tecken.

Visningsläge 1

3030 visa 1.jpg

Visningläge 2

3030 visa 2.jpg

Visningläge 4

3030 visa 4.jpg

Visningläge 8

3030 visa 8.jpg

Visningsläge 16

3030 visa 16.jpg

Håll-läge

Om det finns fler givare än vad som får plats på skärmen i respektive visningsläge byts skärmbild efter 5 sekunder. Peka kort på skärmen för att bromsa växlingen. Ett litet "H" visas då överst bredvid klockan. För att stega mellan skärmbilder fortare än var femte sekund går det att trycka snabbt på displayen så att "H" visas och försvinner.

Min/max/medel

I vissa visningslägen visas min/max/medel. Siffrorna gäller innevarande dygn (nollställs 00:00). I håll-läge alternerar min/max med klockslag för min/max. Då strömmen till loggern bryts nollställs min/max/medel.

Trendgrafer

I vissa visningslägen visas 4 små grafer. Graferna är medelvärdebildade, vilket innebär en korrekt bild över tid som tar hänsyn till alla mätvärden insamlade för den tid grafen visas. Detta innebär i sin tur att korta spikar jämnas ut mer, filtreras mer, desto längre grafen är.

Om strömmen till loggern bryts nollställs trendgraferna.

Blåskärm vid fel

Om ett allvarligt programfel inträffar blir hela skärmen blå och ett felmeddelande visas. Ta en bild på skärmen och posta i supportforumet så försöker vi åtgärda felet så snart som möjligt.

Extern display

Logger 3030 med mjukvara 180202 och senare stöder extern display via onewire.

Med en extra display blir det möjligt att alltid hålla koll på viktiga mätvärden och larm på avstånd från Logger 3030. På vissa typer av displayer går det även att skriva till displayen via HTTP-anrop, se avsnittet Skrivning till extern display via HTTP-anrop.

Den externa displayen ansluts mot jord och data på Sensors 1, Sensors 2 eller Sensors 3. Displayen kräver även +12V för att fungera, och då den vid start kräver mer ström än vad Logger 3030 kan tillhandahålla via skruvplintarna så behöver strömförsörjningen till displayen anslutas med y-kabel (förgreningskabel) direkt mot nätaggregatet. Det vanliga är förstås att displayen kopplas in på det givarnät som passerar närmast displayens tänkta placering. Om det givarnätet då matas med 12V så behöver den matningen flyttas från sensors-plinten till y-kabel enligt ovan. Glöm inte att sätta lämplig säkring i serie med 12V så att eventuell skada på givarnätet inte sänker hela loggern.

Displayen detekteras automatiskt av loggern, och så fort displayen är ansluten börjar den visa mätvärden och eventuella larm.

Det går att ansluta två displayer till samma logger och det går fritt att blanda 4x20, 2x16 och 1x4.

Oled-display 4x20

Denna display har 4 rader och 20 tecken på varje rad.

Displayen visar antingen alla till Logger 3030 anslutna givare, eller givare markerade med "visa extern display" i E-logger under givarinställningar. Varje givare tar upp en rad och visas med 8 tecken givarnamn, mätvärde (max 99999.9) samt 3 tecken enhet. 4 givare visas samtidigt. Om fler än 4 givare behöver visas roterar de med 4 åt gången.

Disp oled 4x20.jpg

Vid larm blinkar texten och enbart de givare för vilka larmvillkor är uppfyllda visas, maximalt 4 stycken.

LCD-display 2x16, bakgrundsbelyst

Denna display har 2 rader och 16 tecken på varje rad.

Displayen visar antingen alla till Logger 3030 anslutna givare, eller givare markerade med "visa extern display" i E-logger under givarinställningar. Varje givare tar upp en rad och visas med 8 tecken givarnamn samt mätvärde (max 99999.9). Enhet visas ej. Displayen visar 2 givare samtidigt. Om fler än 2 givare behöver visas roterar de med 2 åt gången.

Disp lcd 2x16.png

Vid larm blinkar bakgrundsbelysningen och enbart de givare för vilka larmvillkor är uppfyllda visas, maximalt 2 stycken.

LED 7-segmentsdisplay 1x4

Denna display har 1 rad med 4 siffror. Siffrorna är ca 14 mm höga och syns på åtminstone 7 meters håll.

Displayen visar klocka på format HH:MM alternerande med mätvärde för upp till fyra valfria givare. De givare som skall visas markeras med "visa extern display" i E-logger under givarinställningar. Temperaturer och luftfuktighet visas med en decimal, barometer och effekt visas utan decimaler. Värden större än 9999 görs om till kilo och visas med två decimaler (exempel: efter 9999 slår displayen om till 10.00). Vindriktning visas som siffra 0-15. Räkneverk för energi, vattenförbrukning osv. visas ej, displayen visar Err om räknare markeras för visning i inställningarna.

Disp 7seg.jpg

Disp 7seg2.jpg

Vid larm visas -AL- blinkande.

Radering av minne (nollställning)

Minnet i Logger 3030 innehåller inställningar och mätdata. Vid normal drift behöver aldrig minnet raderas. Men minnet kan behöva raderas i till exempel dessa fall:

För att radera minnet gör enligt följande:

 1. Dra ur nätkablen
 2. Håll fingret på högra sidan av displayen och sätt samtidigt i nätkabeln, vänta 5 sekunder samtidigt som fingret hela tiden hålls kvar på displayen
 3. Då texten "Release screen" visas, ta bort fingret från displayen.
 4. Texten "Touch screen for 3 seconds to erase memory" visas, håll fingret på displayen i tre sekunder.
 5. Texten "Erasing memory" visas, det tar cirka 40 sekunder att radera varefter texten "Memory erased" dyker upp.
 6. Nu måste inställningarna av språk, tidszon och driftläge göras om igen. Speciellt driftläget är viktigt. Om loggern varit uppkopplad mot E-logger sker ingen uppkoppling igen förän driftläge E-logger är valt.
 7. Efter minnesradering kan alla befintliga trådlösa givare, Modbus/M-bus-givare, kanaler, larm, utgångar, styrningar samt m2m-inställningar definieras om från E-logger via några enkla steg. Obs! Ta alltid för vana att kontrollera att allt fungerar som det skall efter minnesradering, att mätvärden för alla givare lagras, att larm och styrning fungerar.

Anslutningar

Logger 3030 pcb.png

Spänningsmatning

12V likspänning, minst 1A, dc-jack, insticksdel diameter 5,5 mm, längd 10 mm, 2,1 mm stift, + på mittstiftet.

Om spänningen överstiger cirka 13V bryts matningen till loggern och lysdioden för överspänning lyser rött, se skiss ovan.

Logger 3030 kan även strömförsörjas via Ethernetuttaget, se nedan.

Ethernet

Här ansluts en nätverksabel för att köra Logger 3030 mot LoggerSoft eller E-logger.

Logger 3030 kan kan strömförsörjas via Ethernetkontakten i de fall det förenklar kabeldragningen. Det som stöds är passiv POE med positiv spänning +12V via pinne 4 och 5 på ethernetkontakten och jord på pinne 7 och 8. Bygla först de bägge POE-byglarna på Logger 3030. Anslut sedan nätaggregatet i en adapter (så kallad injektor) för dc-kabel i den bortre änden av nätverkskabeln. Observera att kabeln med strömförörjning inte kan inte gå genom nätverksutrustning, strömadaptern måste alltså anslutas innan nätverskabeln från Logger 3030 når switch eller router. Observera även att en alltför lång nätverkskabel kan innebära spänningsfall.

Anslutningsplintar

Observera att strömförsörjningen till Logger 3030 alltid skall stängas av innan kablar till plintarna kopplas i eller ur.

För att få god kontakt bör tunnare ledare tvinnas, vikas dubbelt eller tredubbelt och sen tvinnas igen så att ledaren blir så pass grov att plinten klämmer åt ordentligt. Finns tillgång till lödpenna, avsluta med att förtenna den tvinnade ledaren innan den stoppas i plinten.

iSer (PRO) - galvaniskt isolerad RS485 (Modbus/M-bus) eller RS232

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO

Förvalt läge är rs485 (Modbus/M-bus). För att välja rs232 flyttas tre byglar från övre läget märkt "48" till nedre lägret märkt "32" Se bild ovan för byglarnas placering.

Exempel - inkoppling av nivågivare ultraljud UL1 via Modbus:

Modbus rs485.png

iADC (PRO) - galvaniskt isolerade analoga ingångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att ingångarna är galvaniskt isolerade från övriga loggerplintar men inte från varandra.

Observera att pga en hårdvarubegränsning blir det glesare avläsningar (brusigare värde) på iADC om LoRa-brygga används för Modbus.

Exempel - inkoppling av nivågivare ultraljud UL1 via 4-20mA-utgång:

Observera att noggrannheten blir bättre om nivågivaren ansluts via Modbus.

4-20mA iAD.png

ADC - analoga ingångar

Observera att den totala strömförbrukningen för loggern inte får överskridas, det går till exempel inte att belasta alla loggerns utgångar för extern matning med maximal ström samtidigt samtidigt som alla reläer dras.

Exempel - inkoppling av ljussensor med 0-5V-utgång och tryckgivare med 4-20mA-utgång:

Analog in.png

Pulse/digital - pulsingångar eller digitala ingångar

Notera att ingång PD6 är lite speciell då den kan användas för att tända skärmen när skärmen släckts av skärmspararen.

Exempel - inkoppling av elmätare med pulsutgång eller blinkande diod:

Observera att noggrannheten blir bättre om elmätare ansluts via Modbus, dessutom kan fler parametrar läsas ut än bara elförbrukning.

Electricity meter.png

PT-1000 - högtemperaturingångar

Exempel - inkoppling av PT-1000 temperaturgivare:

Pt1000.png

Sensors 1 - sensoringång givarbuss 1

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S1 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S1 och 12V.

Exempel - inkoppling av Dallas temperaturgivare:

Dallas onewire.png

Exempel - inkoppling av expansionsmoduler - HTIQ för temp/fukt och P3IQ för elmätaravläsning (då loggerns interna ingångar inte räcker till):

Expansion modules.png

Sensors 2 - sensoringång givarbuss 2

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S2 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S2 och 12V.

Sensors 3 - sensoringång givarbuss 3

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S3 eller dallas onwirekretsar i tretrådsläge mellan GND och S3 och 5V, eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S3 och 12V.

Relay/IR - utgångar för drivning av reläer, en utgång för ir-sändare

Exempel - inkoppling av reläer för styrning:

Digital out.png

iPWM (PRO) - galvaniskt isolerade pulsbreddsmodulerade utgångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att utgångarna är galvaniskt isolerade från övriga loggerplintar men inte från varandra.

iDAC (PRO) - galvaniskt isolerade analoga utgångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att utgångarna är galvaniskt isolerade från övrig loggerplintar men inte från varandra.

Modbus och M-bus (PRO)

Stöd för Modbus och M-bus finns endast på Logger 3030 PRO.

Via Modbus eller M-bus kan upp till 30 mätparametrar från elmätare, energimätare, vattenmätare och co2/temp/fuktmätare avläsas. Avläst utrustning anslutas med 2-ledarkabel i en slinga. Det går att koppla in och logga både Modbus och M-bus-utrustning samtidigt.

Fördelarna med att läsa av elmätare och energimätare med Modbus eller M-bus jämfört med avläsning via pulsingång är många:

Avläsning av utrusting ansluten via Modbus och M-bus sker som utgångsläge med en gång i minuten, men det kan ändras både uppåt och nedåt, se stycket avläsningsintervall nedan. Hur snabbt avlästa mätvärden uppdateras beror på den anslutna utrustningen, se respektive bruksanvisning.

Maximalt antal mätparametrar för alla inkopplade enheter är totalt 30. Om en mätparameter läses ut från varje enhet går alltså 30 enheter att ansluta. Om två mätparametrar läses ut från varje enhet går 15 enheter att ansluta. Det går förstås att kombinera fritt, till exemel 20 enheter med 1 mätparameter och 1 enhet med 10 mätparametrar. Notera även att antalet möjliga mätparametrar kan begränsas av hur många givare av andra typer som ansluts till Logger 3030. Logger 3030 klarar totalt 70 givare, varje mätpunkt för Modbus eller M-bus räknas som en givare.

Utrustning som stöds via Modbus och M-bus

För närvarande stöds följande produkter via Modbus:

För närvarande stöds följande produkter via M-bus

Observera att M-bus-utrustning kräver adapter.

(*) Eastron SDM630 finns i både M-bus- och Modbus-version. Med Modbus går det förutom räkneverket för kWh att läsa ut en mängd parametrar såsom spänning, ström, effekt på de olika faserna. Med M-bus går bara räkneverket att läsa ut. Välj därför bara M-bus-versionen av SDM630 om ni endast behöver räkneverksavläsning och vill kunna ansluta mätare på samma M-bus-slinga som annan utrustning.

(**) Carlo Gavazzi EM340 har till skillnad från de flesta andra elmätare separata kWh-räknare för varje fas, samtidigt som den förstås har vanlig total kWh-räknare.

Har du behov av att ansluta annan utrustning via Modbus eller M-bus, säg till!

Inkoppling av Modbus och M-bus-utrustning översikt

Här följer en kortfattad sammanställning om vad som krävs för att logga via Modbus och M-bus. Mer utförliga instruktioner finns under efterföljande rubrik.

För att hantera Modbus och M-bus behöver Logger 3030 vara uppkopplad mot antingen ett gratis- eller betalkonto i webbtjänsten E-logger. Loggning kan ske mot webbtjänsten E-logger och/eller pc-programmet LoggerSoft.

Modbus-utrustning ansluts direkt till plint märkt iSer på Logger 3030. M-bus-utrustning ansluts via extern M-bus-konverterare.

För att kunna logga via Modbus och M-bus krävs att Logger 3030 vet vad respektive utrustning har för adress, ett unikt identifikationsnummer mellan 10-100, samt med vilken hastighet kommunikationen mot utrustningen ska ske. Inställning av adress och hastighet sker antingen via knappar och display i utrustningen eller via webbtjänsten E-logger.

En enda 3-faselmätare kan ha så många som 40-50 möjliga parametrar att logga (Spänning fas 1, 2, 3, Ström fas 1, 2, 3, Effekt fas 1, 2, 3, Frekvens fas 1, 2, 3 osv.). Alla dessa parametrar läses inte av och visas automatiskt som givare i loggern så fort elmätaren kopplas in, detta skulle ta för mycket plats. Istället visas parametrarna i en lista i webbtjänsten E-logger. I listan går det sen att skapa givare för valfri parameter. När givare för Modbus eller M-bus väl är skapad fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet, och det går precis som vanligt att skapa larm eller kanaler för att logga givaren.

Konfiguration av Modbus och M-bus-utrustning steg för steg

Gör en förteckning

För att säkerställa att alla enheter får olika adresser och vettiga namn är det klokt att börja med lite planering. Skriv en lista på vilken utrustning som skall anslutas till Logger 3030. Skriv även ned ett namn på enheten som talar om vad den används till eller var den är placerad. Exempel

Elmätare ett, huvudel, adress 10, 
Elmätare två, uppvärmning, adress 11
Energimätare, uppvärmning, adress 12
Temp/fukt/co2, källare, adress 13

Anslut en enhet

Gör alltid Logger 3030 spänningslös innan något kopplas in eller ifrån.

Koppla in den första enheten i listan. Koppla alltid in en enhet i taget för att för att undvika adresskonflikter eller att en felkopplad enhet stör ut andra enheter.

Modbus-utrustning ansluts direkt till plint märkt iSer på Logger 3030. M-bus-utrustning kräver extern M-bus-konverterare, utrustningen ansluts då till konverteraren och konverteraren ansluts till plinten märkt iSer. Då Modbus och M-bus-utrustning skall anslutas samtidigt kopplas konverteraren för M-bus parallellt med Modbus-utrustningen.

För Modbus är det viktigt att polariteten blir rätt. Plint "A" på logger 3030 skall kopplas till plint "A" på Modbus-utrustningen och plint "B" på logger 3030 skall kopplas till plint "B" på Modbus-utrustningen. Samma mellan logger 3030 och M-bus-konverterare, där måste också polariteten kopplas "A" mot "A" och "B" mot "B". Mellan M-bus-konverterare och M-bus-utrustning däremot spelar polariteten ingen roll, där kan alltså ledarna kastas om utan problem.

Ställ in hastighet och adress i enheten

Baudrate anger hur snabbt kommunikationen sker mot utrustningen. Giltiga val är 2400, 9600 samt 19200. Högre siffra innebär snabbare kommunikation men samtidigt att kortare kabelsträckor klaras. För att undvika problem med att olika utrustning stör varandra pga feltolkad data bör alla enheter ställas in på samma baudrate. En lämplig hastighet kan vara 9600 baud. Notera att det inte finns någon standard för vilken baudrate som är förinställd på olika produkter, utan du måste läsa i bruksanvisningen vad som är förinställt och sen ändra till vad du vill ha.

Adressen är det identifikationsnummer som anrop mot utrustningen sker på. För att undvika kollisioner när fler än en enhet är inkopplad måste alla enheter på samma Modbus eller M-bus-slinga tilldelas unika adresser. Nya M-bus-enheter har vanligtvis adress 0. Nya Modbus-enheter har vanligtvis adress 1. Giltigt adressintervall för loggning är adress 10-100.

Produkter med inbyggd inställningsmöjlighet

På produkter som har inbyggd display med inställningsmöjlighet (exempel Itron/Actaris cf Echo II energimätare, WebIQ 343L 3-faselmätare) ställs baudrate och adress i själva produkten, se den bruksanvisning som medföljer respektive produkt.

Produkter utan inbyggd inställningsmöjlighet

På produkter som saknar inbyggd display och inställningsmöjlighet (exempel Tongdy co2/temp/fukt-givare, WebIQ 131D 1-faselmätare) måste inställning av baudrate och adress ske via webbgränssnittet i E-logger. Inställningar för adress och hastighet i E-logger sker via sidan ”Givare”, i panelen ”Seriella enheter Modbus/M-bus", funktionen "Sök enheter", se rubrik ”Lägg till enhet” nedan.

Observera att vissa produkter kräver aktivering av inställningsläge för att kunna göra inställningar via E-logger, se den bruksanvisning som medföljer respektive produkt. Elmätaren WebIQ 131D kräver exempelvis 3 sekunders tryck på inställningsknappen för att hamna i läge "-Set-" för att inställning av adress och baudrate skall vara möjlig.

Sök och lägg till enhet

Funktionen "Sök enheter" i webbtjänsten E-logger används för att hitta, konfigurera och lägga till enheter. "Sök enheter" kan även användas som ett slags enkel fjärrdiagnos för att se vilka enheter som svarar vid problem.

Klicka "Givare" och sen knappen "Sök enheter" i panelen ”Seriella enheter Modbus/M-bus". Välj enhetstyp att söka efter, ange vilken kommunikationshastighet enheten har, ange start-och stoppadress. (Vet du exakt vilken adress en enhet har så skriv in den både som start- och stoppadress direkt för att undvika onödig väntetid då många adresser söks av. 100 adresser tar vid den lägsta kommunikationshastigheten 2400 baud cirka 25 sekunder för M-bus och för Modbus cirka 35 sekunder.) Klicka "Sök". Nu anropar webbtjänsten Logger 3030 som utför sökningen.

När sökningen är klar visas hittade enheter i en lista där det beroende på utrustning går att utföra olika saker. För enheter där det går att ställa in kommunikationshastighet och adress visas länkar för det. För enheter som inte redan är inlagda visas en länk "lägg till". När du lägger till en enhet, se till att döpa den till ett namn som gör att du vet var den loggar och var den finns.

Viss utrustning svarar inte alltid på anrop vilket betyder att det kan krävas flera sökningar innan den hittas. Ett exempel på sådan utrustning är UL1 nivåmätare ultraljud (Modbus), denna ultraljudsmätare skickar ut ljudvågor och beräknar avstånd under korta perioder, och under dessa perioder svarar den inte på anrop.

Välj mätvärden att läsa ut från enheten

Alla enheter som är inlagda via funktionen "Sök enheter" i E-logger visas i en lista i panelen "Seriella enheter Modbus/M-bus" på sidan "Givare. Klicka länken "Hantera" för att se lista på alla tillgängliga parametrar i en enhet. Klicka "Lägg till" i listan för att lägga till en parameter som en givare.

Från M-bus-enheter kan maximalt 15 parametrar läsas ut från en och samma enhet.

När givare för Modbus eller M-bus väl är skapad fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet, och det går precis som vanligt att skapa larm eller kanaler för att logga givaren.

För närvarande kan inte givare från Modbus- och M-bus-enheter skapas om automatiskt vid radering av loggerminne eller byte till ny logger. Tidigare inlagda enheter ligger kvar i webbtjänsten men givarna måste skapas om manuellt.

Avläsningsintervall

Då givare för Modbus- och M-bus-enheter skapas får de automatiskt ett avläsningsintervall på en gång i minuten, det är alltså så ofta som enhterna läses av.

Det går i givarinställningarna att ställa avläsningsintervall så tätt som var tionde sekund och så glest som en gång per dygn. Det går inte att ha olika avläsningsintervall för olika parametrar/värden från en och samma enhet, så om avläsningsintervall ändras för en givare på en enhet så ändras den samtidigt för alla andra.

Tätt avläsningsintervall kan till exempel vara intressant vid loggning av effekt från elmätare om det önskas snabb återkoppling på när något slår av eller på.

Det som kan begränsa avläsingsintervallet är två saker. Dels hur länge kommunkationen mot enheten tar. Dels hur enheten strömförsörjs.

Då det gäller hur lång tid kommunikationen tar är Modbus bäst, för Modbus skickas korta datasekvenser. Kommunikation med M-bus-enheter innehåller längre datasekvenser och kan därför ta relativt lång tid, ibland över sekunden. Så om till exempel fler än tio M-bus-enheter är anslutna, med kommunikation som tar över en sekund, och avläsningsintervall är ställt på var tionde sekund, kommer enheterna inte att hinna läsas av var tionde sekund, utan det blir kanske var elfte eller tolfte sekund osv. beroende på antal enheter.

Då det gäller strömförsörjning är det en fördel att använda enheter som strömförsörjs externt om de skall läsas av ofta. Mätare som strömförsörjs via inbyggt batteri, som är det vanligaste, kan i regel inte läsas av speciellt ofta om batteriet skall räcka länge, då kan det vara klokt att ställa ett glest avläsningsintervall, till exempel en gång i timmen.

Observera att inte alla enheter uppdaterar sina mätvärden var tionde sekund, även om de läses av var tionde sekund. Det finns även enhter som har inbyggda begräsningar för hur tätt de kan läsas av. Internt uppdateringsintervall och eventuella begräsningar i utläsning framgår i manualen för respektive enhet, eller eventuellt i separat manual för tillval för Modbus och M-bus för enheten.

Momentaneffekt

Effektavläsning via pulsingångar på Logger 3030 har ett max på 65kW. Effektavläsning via Modbus och M-bus på Logger 3030 klarar momentaneffekt upp till 2,1 MW. I displayen på Logger 3030 visas olika enheter beroende på effekt, W upp till 99999W, sedan kW.

Observera att olika elmätare och olika energimätare har olika upplösning. Vissa energimätare visar kanske bara förändringar i 100W stora steg, medan andra kanske kan visa förändringar i Watt. Kontrollera vad mätaren kan innan du köper. En mätare med högre upplösning är i regel dock dyrare.

Räkneverk

Med räkneverk menas räkneverk i elmätare, energimätare och vattenmätare, som anger energiförbrukning i kilowattimmar eller vattenförbrukning kubikmeter. I och med att räkneverk till skillnad från vanliga givare räknar uppåt hela tiden, så hanteras de också annorlunda än andra givare i loggersystemet.

Logger 3030

LoggerSoft

E-logger

Beräknade parametrar

Beräknade parametrar räknas fram av Logger 3030 och finns alltså inte inbyggda i de produkter Logger 3030 läser av. Beräknade parametrar kräver uppkoppling mot E-logger för att fungera.

Toppström

Fungerar på Modbus trefas elmätare Eastron SDM630 och Inepro PRO380.

Används för att övervaka att strömmen på enskilda faser inte blir för stor.

Läser av anslutna elmätare cirka varannan sekund (med många mätare kan det bli glesare) och loggar det högsta avlästa värdet med det loggningsintervall som gäller för kanalen, 10 eller 60 sekunder. Grafer och export i E-logger för dessa kanaler ger toppvärde oavsett graflängd, så till skillnad från andra kanaler är visade värden inte medelvärde av inkomna värden.

För att övervaka maxströmmen på alla tre faser, lägg till parametrar för "Phase 1 peak current", "Phase 2 peak current" och "Phase 3 peak current" på de Modbus-mätare det gäller.

Momentaneffekt export och import

Fungerar på Modbus trefas elmätare Eastron SDM630 och Inepro PRO380.

När SDM630 eller PRO380 används vid energiproduktion med till exempel solceller så visar momentaneffekten "total system power" ett positivt värde vid import (då ström tas från elmätet) och ett negativt värde vid export (då överskottsström från solcellerna skickas ut på elnätet). Men i en graf vill man gärna kunna visa import och export separat.

Lösningen är att att istället för "total system power" använda de beräknade parametrarna "total system power import" och "total system power export", varvid import och export erhålls som två separata mätserier. Tecknet för exporten är dessutom ändrat så att alla värden är positiva.

Flöde

Fungerar på M-bus vattenmätare Itron Cyble V2.0, Honeywell Falcon MJ M-busmodul för bl a Elster/Ahlsell vattenmätare, samt Kamstrup FlowIQ 3100 vattenmätare med wM-bus dongle.

Lägg till registret "Flow" för att beräkna flödet utifrån räkneverksavläsningar. Om flödet är lågt kan kan avläsningshastigheten på vattenmätaren behöva ställas ner för att erhålla jämn kurva, detta eftersom det krävs att räkneverket hinner slå om mellan avläsningarna för att få fram en differens att räkna fram flödet från.

Trådlös Modbus via LoRa-brygga

Observera att pga en hårdvarubegränsning blir det glesare avläsningar (brusigare värde) på iADC om LoRa-brygga används för Modbus.

Med en LoRa-brygga kan kommunikation med modbusenheter som till exempel elmätare ske trådlöst på upp till 1 km avstånd. Bryggan fungerar med allt som kan läsas av via Modbus, både mätare och givare. Bryggan fungerar inte med M-bus.

En brygga består av två delar, en slav som ansluts till modbusuttaget på Logger 3030 och en master till vilken upp till 30 st modbusenheter kan anslutas.

Det finns några skillnader mellan att använda modbusenheter kopplade direkt med kabel till Logger 3030 och att använda modbusenheter anslutna via en Lora-brygga.

Radio

Radion i Logger 3030 kan kommunicera med sändare och mottagare som arbetar på frekvensen 433.92 MHz.

Grundregeln är att kabelanslutet att föredra både vid mätning och styrning, men det finns fall där fördelarna med trådlöst överväger.

Fördelar med trådlöst

Nackdelar med trådlöst

Radiomottagare

Se även avsnittet Jämförelse väderstationer

Radiomottagaren används för att läsa in data från trådlösa givare. När en trådlös givare ansluts till Logger 3030 fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet. Det går alltså både att logga, larma och styra via trådlösa givare. En skillnad är dock avläsningshastigheten, trådlösa givare skickar data som tätast ett par gånger per minut, och vissa givare har flera minuter mellan sändningarna, vilket gör att det dröjer relativt länge mellan varje uppdatering.

Radiomottagaren kan ta emot data från följande trådlösa enheter som sänder på 433.92 MHz:

Placering av trådlösa givare

Använd menyvalet radiotest i huvudmenyn i Logger 3030 för att se att loggern tar emot från den givare som skall installeras. I radiotestet visas vad som tas emot med tidpunkt, typ, kod, samt räknare för varje typ. Varje gång något nytt tas emot ändrar lysdioden färg.

Börja med att ha givaren någon meter från loggern så du ser att givaren fungerar som den skall.

Givare från oregon scientific sänder med cirka var 14:e sekund för vind, var 47:e sekund för regn och var 50:e sekund för temp/fukt. Det är normalt att en sändning faller bort då och då på grund av störningar eller andra givare, larm, billås osv som sänder på samma frekvens.

Placera sedan givaren på tänkt installationsplats. Om loggern nu inte tar emot något från givaren kan givaren eller loggern behöva placeras annorlunda. Börja med att prova flytta givaren eller loggern några centimeter bara ifall de skulle råka sitta på en plats med radioskugga. Om inte det hjälper måste avståndet minskas. Notera att radiosignaler inte går genom metall, om ett plåttak eller en värmepump är i vägen måste givaren eller loggern flyttas. Om det är svårt att flytta logger eller givare kan man överväga att installera en extern antenn.

Att lägga till trådlösa givare

Trådlösa givare läggs till via webbtjänsten E-logger i panelen "Nya trådlösa enheter" under "Inställningar"->"Givare". Det tar en stund för varje enhet att detekteras, så vänta ett par minuter efter det att en ny givare är påslagen tills du klickar "Uppdatera lista". En trådlös givare innehåller i själva verket ofta mer än en givare, när till exempel en vindgivare läggs till så skapas givare för vindstyrka, vindby och vindriktning. Du väljer själv vilka av dessa givare som skall loggas genom att skapa kanaler för dem.

Vid batteribyte

De flesta trådlösa enheter ändrar sitt ID vid batteribyte. Då måste det nya id-numret ställas in i de givare som tar emot data från enheten. Det görs enligt följande: Klicka "Ändra" under "E-logger"->"Inställningar"->"Givare" och sen länken "Redigera trådlös enhet". Vänta ett par minuter så att enheten hinner sända. Klicka "Uppdatera lista". Välj enheten med nytt id för givaren. Detta behöver bara göras en gång per enhet, så om en enhet skickar data till flera givare räcker det med att redigera en givare.

Presentation av väderdata

Presentation i display på Logger 3030

Barometertryck, temperatur, luftfuktighet och nuvarande vindstyrka visas med siffror. I vissa visningslägen visas även min/max/medel.

Vindriktning visas med bokstäver. "N" för norr, "NO" för nordost osv.

För nederbörd visas i dagsläget momentan nederbörd, det innebär det regn som fallit sedan senaste avläsningen av givaren. Oregons regnsensor sänder var 47:e* sekund och ger signal när det fallit cirka 1 mm. Det innebär att regn bara syns på loggerdisplayen just de 47 sekunder det fallit 1 mm.

Vindbyar visas i dagsläget momentant. Oregons vindsensor sänder var 14:e* sekund. Så det innebär att vindby bara syns på loggerdisplayen under de 14 sekunder det kommit en by. I vissa visningslägen visas min/max/medel, och där kan max vara intressant för att se dagens starkaste vindby.

(*) Observera att mätvärden från trådlösa givare kan utebli på grund av sändarkollisioner och störningar och att det därför ibland kan gå dubbla eller tredubbla tiden mellan mätvärden.

Presentation i E-logger grafer

Barometertryck, temperatur, luftfuktighet, vindstyrka och vindby går bra att visa i vanliga linjegrafer.

Vindriktning går att visa i linjegraf men blir inte vidare begripligt då den ger värde 0-15 där 0 är nordanvind och 15 nordnordvästvind.

Nederbörd går att visa i stapeldiagram. Ange starttid 0v för att visa senaste veckan.

Presentation i E-logger systembild version 2

Barometertryck, temperatur, luftfuktighet och nuvarande vindstyrka kan visas med siffror.

Vindriktning kan ej visas med bokstäver, bara med siffra 0-15. Vindriktning kan även visas med roterande visare som då visar åt vilket håll det blåser.

Exempel

in=vindr;1;300;300;6;20;aa0000;3;000000;0;360;0;16

Nederbörd kan visas som räknare/siffra och i stapeldiagram

Exempel

c=nederb;Regn idag %cd mm;15;35
gb=nederb%cd; 100; 100; 10; 30

Radiosändare

Radiosändaren kan styra fjärrströmbrytare, det gör det möjligt att styra elförbrukare trådlöst med loggerns styrfunktion. Via styrfunktionen går det till exempel att tända och släcka belysning utifrån en kombination av klocka och en ljussensor kopplad till loggern, eller att styra element utifrån temperaturgivare kopplad till loggern. Notera dock att styrning via radio inte är 100% pålitligt eftersom styrsignalen kan störas ut av till exempel trådlösa givare.

Radiomottagaren kan styra följande trådlösa brytare som tar emot på 433.92 MHz:

Att lägga till trådlösa brytare

Trådlösa fjärrströmbrytare läggs till i webbtjänsten E-logger med "Ny trådlös utgång" under "Inställningar"->"Utgångar". Max 10 st trådlösa brytare kan definieras.

Att styra trådlösa brytare

Trådlösa brytare kan styras manuellt via E-logger under "Inställningar"->"Utgångar".

Trådlösa brytare kan styras automatiskt med den generella styrfunktionen där utgångar kan styras beroende på värdet av givare och utifrån klockan. Logger 3030 gör ingen skillnad på trådlösa brytare och de åtta inbyggda reläutgångarna i loggern, de hanteras likadant. Inställningar sker via E-logger under "Inställningar"->"Styrning".

IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413

Obserera att det för Logger 3030 PRO även går att få fler in-/utgångar via Modbus in-/utgångsmoduler.

Logger 3030 med mjukvara 180116 och senare stöder Dallas IO-kretsar.

IO-kretsar är små elektronikomponenter som ansluts med kabel till givaringångarna på Logger 3030 och ger fler digitala in- och utgångar. Ingångar via IO-kretsar fungerar som vilka ingångar som helst i logger 3030. De går alltså att logga samt använda till larm och styrning. Även utgångar via IO-kretsar fungerar som vilka utgångar som helst. De går att styra manuellt via E-logger, med den inbyggda automatiska styrfunktionen i Logger 3030, eller via externa HTTP-anrop (M2M).

IO-kretsar har två huvudsakliga användningsområden. Det ena är när de inbyggda digitala ingångarna PD1-PD6 eller de inbyggda reläutgångarna R1-R8 på Logger 3030 helt enkelt inte räcker till. Det andra användningsområdet är att minska kabeldragningen, för att få in- och utgångar på distans utan att dra extra kabel hela vägen till loggern. Om något skall anslutas långt ifrån Logger 3030, och det redan finns en busskabel i närheten, så behövs ingen ny kabel. Alternativt om flera ingångar krävs på distans från loggern går det dra en enda kabel till en IO-krets som sen förgrenar sig i flera ingångar.

Till ingångarna går det till exempel att koppla in magnetkontakter och PIR-sensorer av den typ som används i trådbundna larm. Eller ljusgivare för att läsa av indikationslampor. Eller koppla dem till ett ledigt kontaktpar i ett relä för att läsa av relästatus. Eller till mikrobrytare. Mikrobrytare har många användningsområden, men ett kan till exempel vara att känna av om dörrar är låsta.

Utgångarna kan till exempel användas för att tända en lysdiod, eller dra ett relä. De klarar dock inte att dra reläer direkt om det inte är extremt strömsnåla reläer, utan då behöver man en drivtransistor. Det finns färdiga reläkort med drivtransistorer att köpa, se nedan. Observerka att utgångarna på dessa kretsar, till skillnad från till exempel de interna reläutgångarna på Logger 3030, inte ger en spänning ut, utan istället sänker de ström. Utgångarna på dessa kretsar skall alltså anslutas på minussidan av det som skall drivas och då utgången sluts så leder kretsen ström mot jord "sänker ström".

Benämningen IO-kretsar kommer från engelskans "IO" för Input och Output tillsammans med integrerad krets. IO-kretsarna har kombinerade in- och utgångspinnar, varje kombinerad in-utgång kallas för port. Att portarna är digitala betyder att de kan ha eller läsa av två tillstånd, 0 och 1. Om porten är en ingång kan den antingen läsa av 0 för låg spänning eller 1 för hög spänning. Om porten är en utgång kan den antingen ha värde 0 då den inte leder ström eller 1 då den leder ström.

När en IO-krets ansluts till Logger 3030 detekteras den automatiskt och alla portar dyker upp som en ingång på loggerns skärm. Det går sedan att ställa om ingångarna till utgångar i givarinställningarna i E-logger. Varje port tar upp en givarplats i Logger 3030 oavsett om det är en in- eller utgång. Det betyder att DS2408 som har 8 portar totalt alltså tar upp 8 givarplatser, även om portarna är ställda som utgångar.

IO-kretsarna anluts valfritt på sensors 1, sensors 2 eller sensors 3 och kan blandas fritt med temperaturgivare och expansionsmoduler, och kan precis som dessa anslutas flera stycken parallellt i en lång slinga. Det är detta som gör det hela så praktiskt, istället för en kabel till varje mätpunkt kan en enda treledarskabel kan dras runt i en byggnad och på den går det då sen att ansluta allt möjligt allt eftersom behov uppstår.

Vad skiljer DS2406, DS2408 och DS2413? I korthet: vilken typ av kapsel det är, hur många portar som finns i varje krets, hur hög spänning de tål och hur mycket ström de kan sänka när de är utgångar.

Ds24xx.png

Här följer en sammanställning från databladen (med reservation för fel, läs alltid orginaldatabladet innan någon krets används!)

Krets Kapsel Montering Antal IO Max spänning Max ström (ut) Omslagsnivåer (in)
DS2406 TO92 hålmonterad 1 12V 50mA 0 <0,3V, 1 2,2-12V
DS2406 TSOC6 ytmonterad 2 12V port A, 6V port B 50mA port A, 8mA port B 0 <0,3V, 1 2,2-12V
DS2408 16SO ytmonterad 8 5V Absolut max 20mA totalt alla portar 0 <0,3V, 1 3,4-5V
DS2413 TSOC6/TDFN6 ytmonterad 2 28V 20mA 0 <0,8V 1 4,5-28V

DS2406 i TO92-kapsel är precis samma kapsel som dallas temperaturgivare, den är hålmonterad vilket gör den enkel att koppla in själv där man vill ha den. T092-versionen av DS2406 kan endast strömförsörjas i parasitläge. Pinne ett kopplas till loggerns jord, pinne två till data på loggern och pinne 3 är då IO-porten. Om porten är ingång returnerar den 0 om spänningen är under 0,3V och 1 om spänningen är 2,2-12V. Om porten är utgång kan den sänka upp till 50mA.

Övriga IO-kretsar är ytmonterade vilket gör det svårt att hantera dem själv. Det finns färdiga "breakout"-kort där den ytmonterade kretsen är färdiglödd på ett litet kretskort med alla signaler utdragna till hål så att den blir lätthanterad. Det finns även färdiga kretskort baserade på dessa kretsar, till exempel utgångskort med IO-krets, drivtransistorer och 8 reläer.

Obs! Det är mycket viktigt att notera att IO-kretsar aldrig får kopplas ihop direkt med annan elektronisk utrustning på något sätt, varken till matning, jord eller in- och utgångar. Det beror på att IO-kretsar inte är galvaniskt separerade från Logger 3030. Kopplas de ihop direkt med något annat bildas jordslingor som kan ge störningar och i värsta fall ha så stora spänningsskillnader att både Logger 3030 den andra utrustningen går sönder. Använd därför alltid till exempel ett relä eller en lysdiod och en fototransistor (optokopplare) för att separera IO-kretsar galvaniskt från annan utrustning.

Om LoggerSoft och E-logger

Här följer en kortfattad jämförelse mellan LoggerSoft och E-logger.

Notera att det går att logga mot LoggerSoft och E-logger samtidigt.

Funktion LoggerSoft E-logger
Installation/konfiguration
 • Installeras på pc med Windows.
 • Sök logger i inställningar (måste finnas på samma subnet), alternativt skriv in ip-adress (port måste öppnas)
 • Markera vilka givare som skall sparas i inställningar
 • Ingen installation, mätdata och grafer nås från dator, telefon och surfplatta i webbläsaren
 • Välj driftläge "E-logger" i inställningemenyn Logger 3030
 • Fyll i kod som visas displayen på Logger 3030 i E-logger
 • Skapa kanaler för de givare som skall lagras
Loggning Loggar till textfiler på hårddisken.
Ett bibilotek för varje datum. En fil för varje givare.
Kräver att pc med LoggerSoft är igång hela tiden.
Loggningsintervall: var 10:e sekund som tätast.
Loggar till server på nätet.
Loggningsintervall: Var 10:e sekund eller varje minut beroende på konto.
Export Inbyggd exportfunktion saknas.
Det är relativt enkelt att tolka filerna som lagras på hårddisken.
Mätdata kan exporteras manuellt till skärm eller textfil.
Mätdata kan exporteras automatiskt via E-post och ftp en gång per dygn.
Larm
 • Spelar upp ljudfiler i pc.
 • Indikerar på pc-skärm.
Vid larm kan en eller flera av följande ske:
 • Logger piper
 • E-post skickas
 • Sms skickas (kostnad)
 • Reläutgång på loggern dras (tre av ugångarna går använda för larm)
Manuell styrning av loggerns utgångar på distans Nej Ja
Automatisk styrning beroende på givarvärden Inte av loggerns utgångar, men finns möjlighet till annan styrning genom att exekvera skript i larmfunktionen
 • Aktivera reläutgångar
 • Aktivera iDac (PRO)
 • Aktivera iPwm (PRO)
 • Aktivera trådlösa Nexa-brytare
Grafer
 • Linjegrafer
 • Linjegrafer
 • Sambandsgrafer (x-y)
 • Mögelrisk
 • Stapeldiagram
Systembild Ja Ja
 • Fyllda partier beroende på mätvärde
 • Animering beroende på mätvärde
Publik webbsida Nej
Bilder går skicka till egen webbsida med script för den kunnige
Ja
Beräknade kanaler Nej Ja
Stöd för räknare
Modbus/M-bus (PRO)
Nej Ja
Inställningar för trådlösa enheter Nej, men trådlösa enheter kan loggas Ja
Inställningar för Modbus/M-bus (PRO) Nej, men Modbus/M-bus-enheter kan loggas Ja
Visning räkneverk
elmätare/vattenmätare
Modbus/M-bus (PRO)
Nej Kommer
Kostnad Gratis Månadskostnad från 15:-
Gratiskonto finns för lagring av 5 givare

Loggning till Micro-SD-kort

Om ett fat32-formatterat micro-SD-kort sätts i SD-kortshållaren på Logger 3030 loggas alla anslutna givare automatiskt till SD-kortet var tionde sekund. Man behöver alltså inte välja någonstans vad som skall sparas, utan alla anslutna givare sparas automatiskt på SD-kortet. Kortet kan sen flyttas till valfri dator med kortläsare där data kan läsas ut. Logger 3030 mellanlagrar inte mätdata för SD-kort under den tid SD-kortet är urtaget, men om ett nytt SD-kort sätts i kortläsaren fortsätter loggningen till det nya SD-kortet automatiskt. Byter man kort precis när logger 3030 skall till att logga till kortet förloras alltså maximalt en tiosekunders mätperiod.

SD-kort upp till 16GB stöds, oklart om större fungerar.

Data för alla givare lagras i en och samma fil dygnsvis i klartext. En ny fil skapas alltså varje nytt dygn. Filnamnen har formatet YYMMDD.txt.

Översta raden i varje datafil är en innehållsförteckning som beskriver vilka givare filen innehåller. Denna rad börjar med ett <tab>-tecken och sedan följer givar-id i hexformat åtskilda av <tab>-tecken. Om fler givare kopplas in till Logger 3030 skrivs en ny rad med givar-id. Innehållsförteckningar kan alltså dyka upp var som helst i filen. Rader med innehållsförteckningar går enkelt att identifiera genom att första tecknet är ett <tab>-tecken.

Sen följer datarader, en rad för varje tidpunkt, där första posistionen är klockslag på format "HH:MM:SS", och där varje kolumn representerar en givare och åtskiljs av <tab>-tecken. Om mätvärde för en givare saknas vid en tidpunkt skrivs inget på den posistionen i filen. Som decimalseparator används punkt.

Exempel på filformat:

<tab>16 tecken hex givar-id<tab>16 tecken hex givar-id
HH:MM:SS<tab>Mätvärde 1 givare 1<tab>Mätvärde 1 givare 2
HH:MM:SS<tab>Mätvärde 2 givare 1<tab>Mätvärde 2 givare 2

Skrivningar till minneskortet indikeras i visningläge 16, till vänster om klockan överst, med ett "W" och siffran 0-9.

Det finns för närvarande ingen importfunktion för mätdata från SD-kort, varken till E-logger eller LoggerSoft. Den som är lite programmeringskunnig kan dock lätt omvandla filerna till LoggerSoft-format.

Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M)

Logger 3030 kan kontinuerligt posta mätdata till valfri HTTP-server i alla driftlägen utom enbart SD-kort. Anledningen till att det inte går att posta mätdata i driftläge enbart SD-kort är att i det läget är internetuppkopplingen avstängd.

Inställning av serveradress och postningsintervall sker i webbtjänsten E-logger i menyvalet M2M i inställningsmenyn. För att göra inställningarna krävs alltså att loggern är uppkopplad mot E-logger. När inställningarna väl är gjorda går det att gå över till driftläge LoggerSoft om loggern inte skall logga mot E-logger eller kunna skicka larm.

Postningsintervall är ställbart i ett antal steg mellan 1 och 60 minuter.

Mätdata för alla loggerns ingångar och anslutna givare skickas. Man behöver alltså inte välja någonstans vad som skall skickas, utan alla anslutna givare skickas automatiskt. För pulsingångar postas momentanvärde för effekt eller flöde, inte räknade pulser. För interna PD-ingångar postas bara värden för aktiva ingångar, antingen genom att de är ställda som digitala ingångar eller att pulstal är angivet. För PT-ingångar skickas bara värden om givare är anslutna.

Mätdata skickas enligt HTTP-standard med POST som associativa fält. Givar-id är nyckel och mätvärde det associerade värdet. Som decimaltecken används punkt.

Exempel:

0B0014EF523A01C0=>100.0
0B0014EF523A00C4=>71.7

Postas med:

serveradress POST /sökväg/filnamn.ext ...headers.... 0B0014EF523A01C0=100.0&0B0014EF523A00C4=71.7

Om många givare är anslutna kan det bli flera POST-anrop i rad för att få över all data. Observera att http-servern måste svara "HTTP/1.1 200 OK" (resten ignoreras) på det första anropet för att fler anrop skall ske.

Kommunikation sker i klartext. Tänk på att vissa typer av mätvärden till exempel kan avslöja om någon finns i en byggnad eller ej. Så iaktag försiktighet med vart data skickas.

I inställningsmenyn i Logger 3030 under menyvalet M2M visas tidpunkt för senaste sändning, resultat för senaste sändning, inställt sändningsintervall samt serveradress.

Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)

Med denna funktion går det att skicka väder- och temperaturdata till Logger 3030 via http-get-anrop. Det gör det exempelvis möjligt att konstruera en egen givare av en Raspberry PI, Ardunio eller liknande och skicka data till Logger 3030. Det är även möjligt att koppla in en ethernet-väderstation av typ Renkforce WH2600, se egen rubrik nedan.

Anrop sker mot standard HTTP port 80 till den ip-adress Logger 3030 har. Loggerns ip-adress går att se i inställningsmenyn i Logger 3030 i menyvalet "Om". Data skickas med HTTP GET i associativa fält. Som nyckel används fält listade i tabell nedan, mätvärde är det associerade värdet. Som decimaltecken används punkt.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Det går för närvarande att skicka 12 olika parametrar. När någon av dessa parametrar postas så skapas automatiskt en givare av rätt typ. Dessa givare fungerar precis som alla andra givare i loggersystemet, det går alltså att logga dem till E-logger, LoggerSoft, SD-kort, samt använda dem till larm och styrning. Givarna övervakas också, om data inte kommer på cirka 3 minuter för någon givare triggas ett givarfelslarm.

Observera att loggern behöver nollställas för att få bort de givare som skapats via http-anrop.

Följande parametrar stöds. De flesta parametrar har ett kort namn och ett längre namn, använd vilket som.

Parameter Beskrivning
t1, outtemp Temperatur i celsius givare 1/ute
t2, intemp Temperatur i celsius givare 2/inne
t3 Temperatur i celsius givare 3
h1, outhumi Luftfuktighet givare 1/ute
h2, inhumi Luftfuktighet givare 2/inne
h3 Luftfuktighet givare 3
wd, winddir Vindriktning 0-359
ws, windspeed Vindhastighet i meter per sekund
wg, windgust Vindby i meter per sekund
rd, dailyrain Regn för innevarande dygn i mm
l, light Solinstrålning i lux (räknas om till W/m2)
UV UV

Om minst en parameter känns igen returnerar Logger 3030 "success", annars returneras "fail".

Anrop kan testas från en vanlig webbläsare genom att skriva in parametrar i adressfältet, exempel:

http://192.168.1.66?dbg=1&t1=25.5

Använd i första hand Chrome och Firefox, Internet Explorer hanterar inte radbrytningar rätt.

För att göra anrop från egna script/program kan till exempel wget användas, exempel:

I Linux:

wget "http://192.168.1.66?t1=20&h1=55" -q -S -O - 2>&1

I Windows (ladda först hem och installera wget for windows):

"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" "http://192.168.1.66?t1=5&h1=42" -q -S -O - 2>&1

Det finns en debug-funktion som aktiveras genom att skicka dbg=1 som första parameter. Då returnerar http-anropet alla utlästa parametrar, igenkända markeras med "OK" och icke igenkända med "??".

Inkoppling av ethernet-väderstation Renkforce WH2600

Se även avsnittet Jämförelse väderstationer

Så snart stationen skickar data så skapas automatiskt givare för alla dess parametrar. Det innebär att det går att se alla väderstationens givare i displayen på Logger 3030: Temp (temperatur ute), Hum (luftfuktighet ute), WD (vindriktning), WS (vindhastighet), WG (vindby), R (dygnsnederbörd), SI (solinstrålning), UV (uv), Temp (temperatur inne) och Hum (luftfuktighet inne).

För att sedan logga givarna i E-logger behöver givarlistan uppdateras och kanaler för givarna skapas i E-logger.

Hur tätt väderstationen skickar data beror på inkopplade givare, med den stora utegivaren skickas data var 16:e sekund, med bara inomhusgivare skickas data var 64:e sekund.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Det verkar inte som om WH2600 kopplar upp sig på nätet igen om strömmen kommer tillbaka innan nätverket kommer tillbaka. Det innebär att om det blir strömavbrott och nätverket försvinner samtidigt kan väderstationen behöva startas om för att data åter skall skickas.

Jämförelse väderstationer

Oregon Scientific Renkforce WH2600
Princip Trådlös väderstation vars givare Logger 3030 själv kan avlyssna via inbyggd radiomottagare. Trådlös väderstation med egen mottagare. Mottagaren ansluts via nätverkskabel till ledigt nätverksuttag på samma bredbandsrouter/switch som Logger 3030, mätdata överförs alltså via nätverkskabeln.
Uppkoppling Uppkoppling mot Logger 3030 sker under "sök enheter" i radiopanelen i givarinställningarna. Uppkoppling mot Logger 3030 sker i webbläsaren genom att ange Logger 3030:s ip-adress i väderstationens webbgränssnitt.
Utegivare Tre separata utegivare, en för vind, en för regn och en för temp/fukt. En enda integrerad utegivare som mäter både vind, regn, temp/fukt, solinstrålning och UV.
Går flera ansluta? Det går att ansluta flera oregongivare av varje sort till Logger 3030 vid behov. Det går bara att ansluta en Renkforce WH2600 i taget till Logger 3030.
Fördelar
 • Separata utegivare gör att de kan monteras där det är mest optimalt att mäta väderförhållandena.
 • Har en egen radiomottagare som kan placeras fritt för att ta emot radiosignalerna från givarna så bra som möjligt.
 • Stationen är lättare att koppla upp mot Logger 3030 än Oregons då man istället för att söka efter flera olika trådlösa utegivare bara behöver ställa in loggerns ip-adress varefter alla givare kommer fram direkt.
 • Utegivaren är en enda stor enhet istället för tre separata enheter för regn, vind och temp/fukt, vilket gör den lättare att montera.
 • Utegivaren innehåller en enda omgång batterier att byta istället för tre hos Oregon.
 • Batterierna i utegivaren är laddningsbara via i utegivaren inbyggd solcell så antagligen håller de längre än Oregons batterier.
 • Utegivaren innehåller givare för solinstrålning och UV
 • Vindriktningsmätaren är steglös 0-360 grader att jämföra med 16 riktningar Oregon
 • Bättre upplösning på regngivaren, 0,3 mm vs 1 mm oregon, med högre upplösning uppdateras visningen oftare, regnar det lite kan det ta länge innan 1 mm "tippar över".
Nackdelar
 • Batterier behöver bytas i alla tre utegivare.
 • Då mottagning sker med den inbyggda radiomottagaren i Logger 3030 kan det bli knepigt med placering. Å ena sidan kanske man vill montera Logger 3030 bredvid sin värmeanläggning för att minimera kabeldragningen, å andra sidan kan Logger 3030 behöva monteras ganska nära givarna för att kunna ta emot dem.
 • Betydligt dyrare i inköp än Oregons station.
 • Om utegivaren går sönder är den dyr byta eftersom allt är integrerat i en enda enhet.
 • Förmodligen sämre noggrannhet på vindgivaren då själva snurran sitter tätt inpå den ganska stora manick där alla utegivare sitter. Vindgivare bör sitta fritt, minst 1,5 meter ovanför föremål som kan påverka vindmätningen. Men egentligen skall vind mätas 10 meter ovanför markytan så det blir fel hur man än gör.
 • Förmodligen kommer utegivaren för temperatur visa för högt då den sitter i den ganska stora manick där alla utegivare sitter. Utegivaren bör monteras högt på ett tak för korrekt vindmätning och då kommer solen också att lysa på temperaturgivaren. Detta dock inget problem om man ändå logger utetemperatur med en separat givare kopplad till Logger 3030.
 • Regngivaren saknar silnät, viss risk den sätter igen av skräp

Styrning av utgångar via HTTP-anrop (M2M)

Utgångarna i Logger 3030 kan styras via HTTP-anrop. Detta gör det exempelvis möjligt att styra loggerns utgångar från Raspberry PI, Ardunio eller liknande.

Som utgångar räknas reläutgångar, pwm-utgångar (PRO), da-utgångar (PRO), trådlösa utgångar (för närvarande nexa-brytare), Dallas IO-kretsar, samt utgångar via Modbus (PRO).

Innan Logger 3030 accepterar HTTP-kommandon för att styra utgångar behöver funktionen aktiveras i loggerns inställningsmeny.

Anrop sker mot standard HTTP port 80 till den ip-adress Logger 3030 har. Loggerns ip-adress går att se i inställningsmenyn i Logger 3030 i menyvalet "Om". Data skickas med HTTP GET i associativa fält. Som nyckel används fält listade i tabell nedan, utgångsvärde är det associerade värdet. För digitala utgångar, det vill säga reläer och trådlösa utgångar, betyder värdet 0 av och 1 på. För pwm/analoga utgångar (dessa utgångar finns endast på PRO) går värdet att ställa mellan 0-100.

Varje anrop kan innehålla maximalt en parameter åt gången. Tätaste anropshastighet är ett anrop per sekund. Detta betyder att om två utgångar skall ställas till ett värde måste ett anrop ske för varje utgång, och det måste vara minst en sekund mellan anropen.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Utgångar som ingår i loggerns inbyggda larm eller inbyggda styrning går ej att styra via HTTP.

När en utgång styrts via HTTP markeras det med "HTTP" i Utgångsloggen.

Följande parametrar stöds:

Parameter Beskrivning
rel1, rel2, ... , rel8 Reläutgång Relay 1-8
pwm1, pwm2 PRO: pwm-utgång Ipwm1-Ipwm2
dac1, dac2 PRO: analog utgång Idac1-Idac2
rsw1, rsw2, ... , rsw9 Trådlös radioutgång 1-9*
dso1, dso2, ... , dso9 Utgång 1-9 på Dallas IO-krets

*) Trådlösa utgångar behöver definieras i E-logger innan de kan användas.

Om minst en parameter känns igen returnerar Logger 3030 "success", annars returneras "fail".

Anrop kan testas från en vanlig webbläsare genom att skriva in parametrar i adressfältet, exempel:

http://192.168.1.66?rel1=1

Använd i första hand Chrome och Firefox, Internet Explorer hanterar inte radbrytningar rätt.

För att göra anrop från egna script/program kan till exempel wget användas, exempel:

I Linux:

wget "http://192.168.1.66?rel1=0" -q -S -O - 2>&1

I Windows (ladda först hem och installera wget for windows):

"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" "http://192.168.1.66?rel1=1" -q -S -O - 2>&1

Skrivning till extern display via HTTP-anrop (M2M)

Om extern display 4x20 är ansluten till Logger 3030 går det att skriva text till den via HTTP-anrop. Det är till exempel möjligt att skriva ett script i en Rasberry pi, Ardunio, Linux-server eller liknande som automatiskt skickar kalenderpåminnelser, notiser om e-post, beräkningar på mätvärden från Logger 3030 osv. som visas på displayen.

Det går att välja hur många sekunder texten som skickas via HTTP-anrop skall visas och om texten skall alternera med visningen av mätvärden från givare eller ej. Vid larm visas inte den text som är skickad via HTTP-anrop utan bara de givare som larmar.

Anrop sker mot standard HTTP port 80 till den ip-adress Logger 3030 har. Loggerns ip-adress går att se i inställningsmenyn i Logger 3030 i menyvalet "Om". Data skickas med HTTP GET i associativa fält, se tabell med parametrar nedan.

Då anrop sker helt i klartext och utan användarnamn och lösenord bör det endast ske inom det egna nätverket, innanför brandvägg/router. Öppna under inga omständigheter upp port 80 till loggern i din brandvägg/router.

Följande parametrar stöds:

Parameter Beskrivning
disp Den text som skall visas
dur Hur länge texten skall visas i sekunder, max 65535 (18 timmar)
alt om texten skall alternera med givarvisning eller ej

För att visa svenska tecken och specialtecken används följande hexkoder:

Tecken Kod
\n (ny rad)  %0A
mellanslag  %20
å  %E5
ä  %E4
ö  %F6
Å  %C5
Ä  %C4
Ö  %D6
° (gradtecken)  %B0

Anrop kan testas från en vanlig webbläsare genom att skriva in parametrar i adressfältet, exempel:

http://192.168.1.3/?disp=Grattis%20p%E5%0Af%F6delsedagen%20Lisa!%0AHurra%20hurra%20hurra!&dur=60&alt=0

3030 ext disp http.jpg

HTTP-utgångar (M2M)

HTTP-utgångar är en typ av utgångar som kan skicka utgångsvärdet till valfri HTTP-server. Vid utgångsdefinitionen fylls webbadressen i samt en bokstav mellan A-P som parameternamn. När sedan utgången aktiveras skickas utgångsvärdet som parameter. Webbadressen som skall anropas får inte vara längre än 70 tecken lång.

Exempel på anrop: www.min_egen_server.se/bibliotek/logger.php?A=100

Om anropad webbserver inte svarar görs två ytterligare försök med 20 sekunder mellan.

Utgångarna fungerar som vilka utgångar som helst och går att styra manuellt och använda i loggerns styrfunktion. I Utgångsloggen i inställningsmenyn för Logger 3030 syns resultatet för det senaste HTTP-anropet, om allt är OK visas "200 OK", annars visas felkod.

Styrfunktion

Styrfunktionen bör inte användas i kritiska tillämpningar. Var noga med att alltid provköra alla villkor i den automatiska styrningen innan den lämnas att gå på egen hand.

Solfångarstyrning tas upp i separat manual.

Logger 3030 har en inbyggd styrfunktion där utgångar (inbyggda reläutgångar, trådlösa fjärrströmbrytare, utgångar på Dallas IO-kretsar, LED på ansluten miljömodul, samt på PRO-modellen även pwm- och analoga utgångar samt utgångar via Modbus) automatiskt kan styras beroende på värden från avlästa givare och/eller klockslag.

Vad är skillnaden på styrning och larm? Styrning används för att styra utgångar. Till exempel för att dra igång en pump om en givare indikerar att en tank behöver fyllas, slå igång ett element om det är för kallt, eller tända en lampa en viss tid. Larm används till att varna när något är fel. Det kan vara om ett mätvärde är högre eller lägre än inställt värde, om en givare går sönder, eller om loggern inte varit i kontakt med servern på en viss tid. Läs mer om larm här.

En styrning kan styra en utgång. Styrningen kan innehålla ett givarvillkor och/eller ett tidsvillkor.

Givarvillkoret består av ett påvillkor och ett avvillkor på formen givarvärde större eller mindre än inställt värde. Det går att använda olika givare för av och på. Alla till loggern anslutna givare går att använda för styrändamål, undantaget är "räkneverk". Givarvillkoret har en ställbar fördröjning mellan 5-120 sekunder som innebär att villkoret måste vara uppfyllt under hela fördröjningen innan det löses ut. Fördröjningen används vanligtvis för att filtrera bort givarstörningar och för att undvika att en styrning slår mellan av och på för snabbt.

Tidsvillkoret består av ett påvillkor och ett avvillkor där villkoren går att ställa efter veckodagar, timmar, minuter och sekunder.

Digitala utgångar kan sättas till antingen på eller av. Analoga utgångar kan ges ett värde mellan 0-100 vid "på" respektive "av". LED-utgång för RGB-led på miljömodul har nivå 0=av, 1=grön, 2=röd och 4=blå. Det går att skapa flera styrningar som styr samma utgång. Om två styrningar som styr samma utgång vill olika saker så kommer den sist definierade styrningen av de två att få sista ordet.

Styrningen konfigureras via webbtjänsten E-logger, men styrfunktionen är helt självgående och kräver inte att loggern har kontakt med webbtjänsten för att fungera.

Utgångarna kan även styras manuellt via webbtjänsten E-logger på sidan med utgångar.

Notera att den automatiska styrfunktionen och den manuella styrningen inte har någon koppling. Om till exempel en utgång sätts i påläge manuellt så får automatiken inte information om att utgången är på, det innebär att automatiken fortfarande tror att utgången är av trots att den är på, vilket i sin tur innebär att ett eventuellt uppfyllt avvillkor inte kommer att utföras.

Larm kan kan kopplas till reläutgång 1-3. Det finns ingen mekanism som förhindrar att larm och styrning kopplas till samma utgång. Men undvik att göra det, då resultatet kan bli oförutsägbart om larm och styrning kolliderar. Använd därför första hand reläutgång 4 och högre till styrning.

Var noga med att alltid provköra alla villkor i den automatiska styrningen innan den lämnas att gå på egen hand. Lysdioder som kopplas in med lämpliga förkopplingsmotstånd på reläutgångarna kan vara till god hjälp. Andra hjälpmedel är utgångsloggen, samt att skapa givare för en utgång och logga den, se nedan.

Utgångslogg

Utgångsloggen nås via huvudmenyn i Logger 3030 och visar en lista med de senaste händelserna vid manuell styrning av utgångar, automatisk styrning av utgångar, eller larm som styr utgångar.

Följande visas i styrloggen

Givare för utgångar

Det går att skapa givare för utgångar på Logger 3030. Det innebär att utgångens värde kan läsas av och användas som vilken annan givare som helst i loggersystemet. Det gör det möjligt att styra och larma utifrån värdet på en utgång, samt se utgångars värde på loggerskärmen och i webbläsare via E-logger. Alla typer av utgångar stöds; de interna digitala och analoga, trådlösa samt utgångar via IO-kretsar. Allt som styr utgångarna stöds; manuell styrning, automatisk styrning, solfångarstyrning, larm, samt styrning av utgångar via http-anrop.

För digitala utgångar loggas av som 0 och på som 100. För analoga utgångar loggas ett värde mellan 0-100%.

För att skapa en givare för en utgång, gå till Inställningar->utgångar, klicka "ändra" och sen knappen "skapa ingång för utgång". Då hamnar utgången i givarlistan och det går nu att använda den som vilken annan givare som helst. Om till exempel en utgång skall loggas, gå till Inställningar->kanaler och skapa en ny kanal och välj givaren för utgången.

Uppdatering av loggermjukvara

Ibland kommer nya versioner av programmet som styr Logger 3030. Det kan handla om buggfixar, förbättringar eller helt nya funktioner. Nyheter publiceras i nyhetsavdelningen i supportforumet.

Logger 3030 kan uppdateras på två sätt. Antingen kostnadsfritt via E-logger. Eller så genom att skicka in loggern för manuell uppdatering mot en mindre kostnad, kontakta WebIQ AB för mer information om detta. Notera att manuell uppdatering alltid sker med viss eftersläpning för att mjukvaran ska hinna bli mer genomtestad.

Uppdatering via E-logger

Observera att uppdatering över internet görs på egen risk. Skulle det gå fel på grund av till exempel strömavbrott i precis fel ögonblick är det manuell uppdatering enligt ovan som gäller.

Är du redan uppkopplad mot E-logger, hoppa direkt till steg 3.

 1. Koppla upp loggern mot webbtjänsten, se manualen för E-logger - Kom-igång.
 2. Logga in i E-logger och gå till sidan med kontoinställningar. Läs noga igenom den text som visas i rutan “Det finns ny mjukvara till Logger 3030”. Klicka knappen “Uppdatera”. I loggerns teckenfönster visas hur uppdateringen fortskrider. Det tar 5-10 minuter innan det är klart.
 3. Om loggern skall fortsätta köra mot webbtjänsten och minnet i loggern raderats måste loggern kopplas upp på nytt: Gå in i loggerns inställningsmeny och välj driftläge “E-logger+LoggerSoft”, nu startar loggern om och visar ett ID i teckenfönstret. Detta ID skall skrivas in i kontoinställningarna i webbtjänsten. Webbtjänsten kommer ihåg dina gamla kanal- och larmdefinitioner, när loggern kopplats upp och du besöker webbtjänsten kommer du till en guide för att skicka definitionerna till loggern.
 4. I vissa fall raderas loggerns minne vid uppdatering, om det gör det framgår vid uppdateringen. Efter minnesradering kan alla befintliga trådlösa givare, Modbus/M-bus-givare, kanaler, larm, utgångar, styrningar samt m2m-inställningar definieras om från E-logger via några enkla steg. Obs! Ta alltid för vana att kontrollera att allt fungerar som det skall efter minnesradering, att mätvärden för alla givare lagras, att larm och styrning fungerar.

Kända fel och brister

Åtgärdat

Kommande funktionalitet

Dessa funktioner är planerade på sikt, och stöds alltså inte i nuläget. Troligtvis kommer de i den ordning de står här.

Eventuellt

Klar funktionalitet

Manualer