E-logger | Manualer | Forum

Manual Logger 1010

Från Loggerwiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Om Logger 1010

1010.jpg

Logger 1010 är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en uppsjö av givare, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post, gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Logger 1010 är i många avseenden mycket lik Logger 3030. Konstruktionen är bantad och optimerad för mätning, fjärravläsning och debitering, men med vissa styrmöjligheter kvar. Det kompakta formatet, möjligheten till DIN-skenemontage, pluggbara skruvplintar, samt skruvplint för strömförsörjning via DIN-skenemonterad nätadapter, gör Logger 1010 mycket elskåpsvänlig.

Några exempel på användningsområden:

Logger 1010 hanterar upp till 70 mätpunkter. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.

Tre seriella digitala sensoringångar ger möjlighet att ansluta Dallas temperaturgivare, samt olika moduler, bland annat en temp/fukt/ljusmodul och en miljömodul som mäter temp/fukt/ljus/CO2/partikelhalt. Det går även att ansluta upp till två externa text-displayer till sensoringångarna för att visa mätvärden och larm på avstånd från loggern. Dessutom kan IO-kretsar anslutas för digitala in- och utgångar. De givare/enheter som ansluts till en sensoringång kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.

Logger 1010 har en mängd anslutningsmöjligheter för olika typer av förbrukningsmätare:

Via Modbus kan även IO-enheter anslutas som ger analoga 0-10V och 0-20mA-ingångar samt digitala in- och utgångar.

Det går att skicka väder- och temperaturdata till loggern via http-get-anrop. Detta gränssnitt gör det möjligt ansluta en färdig ethernet-väderstation, och även att konstruera egna givare av Raspberry pi, Ardunio och liknande.

För kommunikation ansluts Logger 1010 med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router.

Loggning sker mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft, via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ), eller helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej). För den som vill experimentera med loggning mot egen server eller kanske styrning med Rasberry pi, Arduino och liknande, finns möjlighet till kontinuerlig postning av givarvärden mot valfri HTTP-server.

Logger 1010 har två inbyggda reläutgångar. Fler utgångar kan fås via Onewire och Modbus. Via funktionen HTTP-utgångar kan även wifibrytare från SonOff (de produkter som stöder DIY-mode med REST-API) samt Shelly användas som utgångar.

Utgångar kan styras på flera olika sätt. Dels finns en inbyggd styrfunktion som kan styra utgångar beroende på klockslag och enkla större/mindre-än-jämförelser på givarvärden. Dels kan utgångar styras via webbtjänsten E-logger på distans. Och det går slutligen även att styra utgångar via HTTP-anrop för den som vill experimentera med Rasberry pi, Arduino och liknande. Dessutom kan utgångar loggas.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.

Logger 1010 hårdvara

(*) Det går att montera både Modbus-kort och M-bus-kort i Logger 1010 samtidigt, men totala antalet enheter blir då max 30. Via Modbus eller M-bus kan upp till 30 elmätare, energimätare, vattenmätare och co2/temp/fuktmätare anslutas i en slinga. M-bus/Modbus (och även HAN) ger bättre precision och gör det möjligt att läsa ut många fler parametrar än vad avläsning via pulsutgång ger. Exempelvis ger pulsutgången från en energimätare endast information om energiförbrukning medan M-busutgången även ger möjlighet att logga flöde och in- respektive uttemperatur. Eller för att ta en elmätare som exempel så ger pulsutgången endast total elförbrukning, men via Modbus kan man läsa ut ström, spänning och förbrukning på olika faser. En annan viktig skillnad är att Modbus och M-bus (och även HAN) läser av faktisk mätarställning som alltid är korrekt, att jämföra med avläsning via pulsutgång, där mätarställningen byggs upp genom att räkna pulser och där beräknad mätarställning kan misstämma på grund av tappade pulser.

Skillnader mellan Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Se denna översikt: Jämförelse av Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010

Huvudmeny

Håll inne valknappen 3 sekunder för att komma till huvudmenyn. Via huvudmenyn görs olika inställningar. Det går även att få fram viss information. Navigering i menyn sker med knapparna upp och ner. Håll inne valknappen 3 sekunder för att backa ur menyn.

Via huvudmenyn nås undermenyner för

Inställningsmeny

I inställningsmenyn går det att

Skärmsparare (skärmsläckare)

Skärmspararen används för att spara energi och förlänga skärmens livslängd.

Skärmspararen har tre lägen

Driftlägen

SD-kort LoggerSoft+
SD-kort
E-logger+
LoggerSoft+
SD-kort
Loggning till SD-kort Ja Ja Ja
Loggning mot LoggerSoft Nej Ja Ja
Loggning mot E-logger Nej Nej Ja
Loggning mot egen webbserver (M2M) Nej Ja Ja
Nätverksanslutning/router
behövs vid loggning
Nej Ja Ja

Förvalt driftläge vid leverans/nollställning av minnet är SD-kort.

Läs mer om LoggerSoft och E-logger, Loggning till Micro-SD-kort, Driftläge SD-kort och Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M).

Driftläge SD-kort

Driftläge SD-kort är tänkt för den som vill logga helt fristående utan internetuppkoppling. I det här läget lagras mätdata bara till SD-kort. Mätdata kan läsas ut på valfri pc med kortläsare. Se avsnittet Loggning till Micro-SD-kort.

Eftersom många inställningar bara kan göras via E-logger i driftläge E-logger (exempelvis namngivning av givare, offsetjustering, konfigurering av Modbus och M-bus-enheter), så är det normala arbetssättet att ställa in driftläge E-logger och göra inställningar, och sedan när inställningarna är klara gå över till driftläge SD-kort.

I driftläge SD-kort så kopplar Logger 1010 inte upp sig mot internet, det medför följande skillnader gentemot övriga driftlägen:

Om

Menyn Om visar


Visningslägen inbyggd display

Den inbyggda displayen i Logger 1010 visar fyra givare åt gången, en givare per rad med givarnamn och värde.

Via inställningen "visa loggerdisplay" för varje givare i givarinställningarna i E-logger går det att markera vilka givare som skall visas på displayen. Om ingen givare alls är markerad som "visa loggerdisplay" så visas alla givare.

Håll-läge

Om det finns fler givare än vad som får plats på skärmen i respektive visningsläge byts skärmbild efter 5 sekunder. Tryck på valknappen för att bromsa växlingen. En liten bildpunkt tänds då överst i högra hörnet av displayen. För att stega mellan skärmbilder fortare än var femte sekund går det att trycka snabbt på valkappen så att bildpunkten tänds och släcks.

Blinkande skärm vid fel

Om ett allvarligt programfel inträffar börjar hela skärmen blinka och ett felmeddelande visas. Ta en bild på skärmen och posta i supportforumet så försöker vi åtgärda felet så snart som möjligt.

Extern display

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Extern display

Radering av minne (nollställning)

Minnet i Logger 1010 innehåller inställningar och mätdata. Vid normal drift behöver aldrig minnet raderas. Men minnet kan behöva raderas i till exempel dessa fall:

För att radera minnet gör enligt följande:

  1. Dra ur nätkablen
  2. Håll inne valknappen och sätt samtidigt i nätkabeln, vänta 5 sekunder samtidigt som fingret hela tiden hålls kvar på valknappen
  3. Då texten "Release button" visas, ta bort fingret från valknappen.
  4. Texten "Hold button for 3 seconds to erase memory" visas, håll fingret på valknappen i tre sekunder.
  5. Texten "Erasing memory" visas, det tar cirka 40 sekunder att radera varefter texten "Memory erased" dyker upp.
  6. Nu måste inställningarna av språk, tidszon och driftläge göras om igen. Speciellt driftläget är viktigt. Om loggern varit uppkopplad mot E-logger sker ingen uppkoppling igen förän driftläge E-logger är valt.
  7. Efter minnesradering kan alla befintliga givare, Modbus/M-bus-givare, kanaler, larm, utgångar, styrningar samt m2m-inställningar definieras om från E-logger via några enkla steg. Obs! Ta alltid för vana att kontrollera att allt fungerar som det skall efter minnesradering, att mätvärden för alla givare lagras, att larm och styrning fungerar.

Expansionskort

Det finns fyra olika expansionskort som utökar funktionaliteten i Logger 1010:

Läs mer om Modbus och M-bus här: Modbus och M-bus. Läs mer om HAN/H1 här: Han-ingång.

Vilka expansionskort som önskas anges vid beställning. Expansionskort kan inte eftermonteras.

Expansionskort för M-bus och HAN/H1 kan inte monteras parallellt. Expansionskort för Modbus och M-bus eller Modbus och HAN/H1 kan monteras parallellt. När Modbus och M-bus monteras parallellt är maximala totala antalet seriella enheter 30.

Det finns två sätt att se vilka expansionskort som är installerade i Logger 1010:

Anslutningar

Spänningsmatning

12V likspänning, minst 1A, via skruvplint.

Ethernet

Här ansluts en nätverksabel för att köra Logger 1010 mot LoggerSoft eller E-logger.

Anslutningsplintar

Observera att strömförsörjningen till Logger 1010 alltid skall stängas av innan kablar till plintarna kopplas i eller ur.

För att få god kontakt bör tunnare ledare tvinnas, vikas dubbelt eller tredubbelt och sen tvinnas igen så att ledaren blir så pass grov att plinten klämmer åt ordentligt. Finns tillgång till lödpenna, avsluta med att förtenna den tvinnade ledaren innan den stoppas i plinten.

Modbus - galvaniskt isolerad RS485 (kräver expansionskort - tillbehör)

Läs mer om expansionskort under rubriken Expansionskort

M-bus/HAN (kräver expansionskort - tillbehör)

Läs mer om expansionskort under rubriken Expansionskort

Om M-bus expansionskort finns installerat

Om HAN-expansionskort finns installerat

Pulse/digital - pulsingångar, digitala ingångar och utgångar

Om möjlighet finns, använd Modbus för att läsa av mätare istället för pulsingångar. Noggrannheten är bättre med Modbus, man slipper det ofrånkomliga problem med att räkneverken kommer ur synk, och dessutom kan oftast fler parametrar läsas ut.

Utgångar

PD4 och PD5 kan användas som utgångar. Utgångarna fungerar som vilka utgångar som helst i loggersystemet. De går att styra manuellt via E-logger, med den inbyggda automatiska styrfunktionen i Logger 1010, eller via externa HTTP-anrop (M2M).

Utgångarna är så kallade sänkande utgångar som kan driva 12V-reläer direkt. Reläer ansluts mellan respektive utgång och +12V. Varje utgång kan sänka maximalt 60mA vilket innebär att de reläer som används behöver ha en spolresistans på minst 200 ohm.

För att kunna använda utgångarna behöver de aktiveras enligt följande:

  1. För varje utgång finns en trepolig bygling på baksidan av loggerkretskortet, där den tunna förbindelsen mellan de översta två polerna skall skrapas och de nedre två polerna skall lödas ihop. SJ1 är för PD4 och SJ2 är för PD5.
  2. Om +12V skall tas från PDx-plinten behöver säkringen för PD-utgångarna byglas över, det görs genom att löda över bygel SJ3.
  3. För att ställa om PD4/PD5 till utgångar i mjukvaran, gå till E-logger->Givare, klicka "Ändra" och sedan knappen "Ändra till utgång".

Om ni beställt Logger 1010 med utgångar är steg 1 och 2 redan klara, det enda som krävs är mjukvaruinställningen i steg 3.

Deaktivering av skärmsparare

PD6 kan användas för att tända loggerskärmen när då skärmen släckts av skärmspararen. Anslut till exempel en PIR rörelsesensor till PD6. För att aktivera funktionen, gå till inställningsmenyn för skärmsparare i Logger 1010 och välj "5 Minuter PD6 aktiverar".

Sensors 1 - sensoringång givarbuss 1

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S1 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S1 och 12V.

Sensors 2 - sensoringång givarbuss 2

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S2 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S2 och 12V.

Sensors 3 - sensoringång givarbuss 3

Till denna ingång ansluts Dallas onwirekretsar (temperatur DS18B20, DS18S20, IO DS2406, DS2408, DS2413) i tvåtrådsläge mellan GND och S3 eller dallas onwirekretsar i tretrådsläge mellan GND och S3 och 5V, eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S3 och 12V.

Inkoppling och felsökning av entrådsutrustning

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Inkoppling och felsökning av entrådsutrustning

Modbus och M-bus

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Modbus och M-bus

HAN/H1-ingång

Om du har en ny "smart" huvudelmätare går det att i elmätaren montera ett lokalt kundgränssnitt - en HAN- eller H1-modul - som gör det möjligt för dig som elkund att läsa ut mätdata digitalt från elmätaren med Logger 1010.

HAN är ett gränssnitt framtaget i Norge och gäller för elmätare i Norge sen 2011. HAN finns även på mätare i Sverige som monterats under en övergångsperiod, innan energiföretagen i Sverige hade bestämt sig för det egna gränssnittet H1. De mätare som installerats i Sverige från slutet av år 2020 och senare har i regel H1. Elbolagen byter ut elmätare allteftersom och år 2025 skall alla huvudelmätare i Sverige ha stöd för lokalt kundgränssnitt via HAN/H1. Att det är en smula rörigt beror delvis på att det saknas gemensam EU-standard. I Holland exempelvis har elmätarna ett gränssnitt som kallas P1-port, det är ytterligare en variant som inte är kompatibel med vare sig HAN eller H1. Hur som helst, det är viktigt att du tar reda på vilket gränssnitt just din elmätare stöder.

Logger 1010 stöder idag elmätare av fabrikat Kampstrup, Kaifa och Aidon via både HAN och H1. Om ni har en mätare av annat fabrikat, säg till så lägger vi till kod för den.

Eftersom elmätare med HAN/H1 själv skickar data kontinuerligt går det endast att ansluta en mätare per HAN/H1-ingång. Så till skillnad från Modbus och M-bus där många samtidiga mätare går att ansluta till en och samma logger, går det med HAN/H1 bara att ansluta en elmätare per logger. På Logger 1010 går det att montera antingen HAN eller H1 parallellt med Modbus och på så sätt läsa av både en huvudelmätare via HAN/H1 och ytterligare undermätare via Modbus.

De parametrar som stöds för HAN/H1 är vanligtvis spänning* och ström* per fas samt effekt och mätarställning. Alla parametrar utom räkneverket, dvs mätarens mätarställning, uppdateras var tionde sekund, räkneverket uppdateras en gång i timmen. Uppdateringsintervallet är fast i elmätaren enligt standard och går ej att ändra.

Givare för HAN/H1 fungerar som vilka givare som helst i loggersystemet, och kan visas, loggas, exporteras, skickas vidare, användas för larm, styrning osv.

(*) Alla elmätare rapporterar inte ström/spänning för alla faser. Vissa HAN-mätare av fabrikat Aidon utelämnar exempelvis strömmen för fas 2.

Uppkoppling HAN

Kamstrup DK 8660 HAN module 6840004 500px.jpg

Först och främst krävs en Logger 1010 med HAN-ingång. HAN-ingången är ett internt monterat tillbehör som väljs vid beställning av Logger 1010.

Gör sedan enligt följande:

Uppkoppling H1

Aidon 6534 H1 RJ12 500.px.jpg

Först och främst krävs en Logger 1010 med H1-ingång. H1-ingången är ett internt monterat tillbehör som väljs vid beställning av Logger 1010.

Gör sedan enligt följande:

Kända problem

IEC 62056-21

EMH LZQJ-XC IEC62056-21 optical 500px.jpg

IEC 62056-21 är ett seriellt obis-baserat protokoll med vilket det går att läsa ut data från vissa elmätare. Fysiskt sker kommunikationen antingen med IR-öga eller via rs485. För att avläsningen skall fungera krävs att mätaren är konfigurerad för att tillåta avläsning, detta gör att denna metod i regel inte fungerar med elbolagens huvudelmätare.

För närvarande har Logger 1010 stöd för EMH LZQJ-XC och kommunikationen sker då via rs485-porten på Logger 1010 Modbus. Det går inte att köra Modbus samtidigt i samma logger, men däremot M-bus.

Vi kan hjälpa till med stöd för andra typer av elmätare vid behov, säg bara till.

IO-kretsar Dallas DS2406, DS2408, DS2413

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: IO-kretsar

Om LoggerSoft och E-logger

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Om LoggerSoft och E-logger

Loggning till Micro-SD-kort

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Loggning till Micro-SD-kort

Skicka mätvärden till egen webbserver (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Skicka mätvärden till egen webbserver

Ta emot mätvärden via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Ta emot mätvärden via HTTP-anrop

Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop

Styrning av loggerns utgångar via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Styrning av utgångar via HTTP-anrop

Skrivning till extern display via HTTP-anrop (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Skrivning till extern display via HTTP-anrop

HTTP-utgångar (M2M)

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: HTTP-utgångar

Givare för utgångar

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Givare för utgångar

Styrfunktion

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Styrfunktion

Utgångslogg

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Utgångslogg

Uppdatering av loggermjukvara

Detta manualavsnitt är gemensamt med Logger 3030: Uppdatering av loggermjukvara

Kända fel och brister

Inga

Åtgärdat

Klar funktionalitet

Manualer